Jak podpisywać zdjęcia?

Jak podpisywać zdjęcia to pytanie, które zadaje sobie wielu początkujących fotografów. Nadal bowiem istnieje spory problem z podpisywaniem samodzielnie wykonanych zdjęć przed ich upublicznieniem w sieci. Podpis jest natomiast bardzo istotny i sprawia, że fotografie nie zostaną skradzione i umieszczone na różnych portalach bez zgody właściciela. Wiedza na temat tego w jaki sposób dokonywać podpisów zdjęć jest tym samym bardzo istotna i warto skupić się na tej kwestii. Przedstawiamy o czym należy pamiętać i jak podpisywać zdjęcia, aby nie zostały one skradzione.

Prawa autorskie

W przypadku umieszczania swoich zdjęć w sieci bardzo istotne jest pamiętanie o prawach autorskich. Obecnie twórca każdego dzieła w Polsce jest chroniony ustawą o prawach autorskich i nie musi spełniać żadnych dodatkowych wymogów, aby takową ochronę otrzymać. Dodatkowo w przypadku prawidłowego podpisu zdjęcia mówimy o prawach osobistych, a zatem nie można się ich zrzec, sprzedać i nie mają one terminu ważności. Każdy fotograf powinien zatem skupić się na tym aspekcie i w prawidłowy sposób podpisywać wykonywane przez siebie fotografie, gdyż efekty takiego działania będą znakomite. Podpis stanowi podstawowy sposób na ochronę robionych przez siebie fotografii.

Jak podpisywać zdjęcia?

Kwestia prawidłowego podpisywania zdjęć nie jest skomplikowana. Przedstawiamy najważniejsze kwestie, o których należy pamiętać, aby zapewnić odpowiednią ochronę dla swoich fotografii. Sam styl podpisu jest zależny od konkretnej sytuacji.

W przypadku, gdy auto jest jednocześnie właściciel praw do zdjęcia wystarczy podpisy w stylu Autor: Imię i nazwisko. W ten sposób fotografia będzie już chroniona i w przypadku jej wykorzystania niezbędne będzie wskazanie jej autora. Taki podpis daje również możliwość zbudowania swojej renomy w środowisku i rozpoznawalności.

W sytuacji, gdy zdjęcie jest wykorzystywane przez agencję, która udziela na nie sublicencji innemu podmiotowi podpis powinien wyglądać następująco Autor: Imię i nazwisko/źródło/źródło. W tej sytuacji również na pierwszym miejscu znajduje się autor fotografii. Osoba ta zatem po raz kolejny ma zapewnioną należytą ochronę dla swojego dzieła.

Istnieją również przypadki, gdy autor nie chce się ujawniać i w takiej sytuacji można zastosować kilka podpisów. Może on wyglądać np. Autor: Pseudonim/źródło. W takiej sytuacji imię i nazwisko fotografa nie jest znane, a jedynie jego pseudonim. W sytuacji gdy autor jest anonimowy lub nieznany można zastosować skróty AN dla autora anonimowego oraz ANN dla autora nieznanego. Niektórzy z fotografów korzystają z tej formy podpisywania zdjęć i posługują się jedynie pseudonimem bez ujawniania swojej prawdziwej tożsamości.

Podsumowanie

Kwestia tego jak podpisywać zdjęcia nie jest zatem bardzo skomplikowana. Często jednak wielu fotografów zapomina o tym aspekcie i nie sporządza prawidłowo podpisów. Jest to natomiast bardzo duży błąd.

Dodaj komentarz